zöld-S Studio

Főoldal    Bemutatkozás    Kiadványok    Szolgáltatás

Műszaki fejlesztés  PEGMI  Környezetvédelem    Hírek    Hírlevél    Visszajelzés


 

 

György archimandrita (ÁTHOSZ)

Az emberi élet célja az ÁTISTENÜLÉS

Előszó a magyar kiadáshoz

Rövid, de annál fontosabb és tartalmasabb könyvet tart kezében az olvasó. A fontosságra a könyv címe is utal, hiszen nem kevesebbről, mint az ember életcéljáról van szó. Ezen múlik az egész élet – az egyéneké, majd a belőlük felépülő (olykor leépülő) közösségeké, az egész társadalomé, a világé –, hogy tudatosul-e az élet célja. Ha igen, komolyan veszik-e. Ha nem, keresik, kutatják-e. Vagy haladnak az árral, (lassez passer), majd csak lesz valahogy frázist duruzsolva. Ennek a hozzáállásnak is van eredménye, de az olyan, amilyen a hozzáállás.

A fontosság mellett a cím a tartalomra is utal. A tartalom az átistenülés. Maga a fogalom, az elnevezés, ha nem rendeljük hozzá az igazi jelentést, nem könnyű. A fogalom tartalommal való kitöltésével, gyakorlati értelmezésével gazdagítja a magyar olvasóközönséget ez a kis könyv, amelynek szerzője Áthosz-hegyen élő szerzetes.

Hosszan lehetne itt is szólni az átistenülés szóról, Áthoszról, szerzetességről. A könyv viszonylagos rövidségét, tömörségét sértené egy hosszabb előszó. Így az átistenülés kapcsán – leegyszerűsítve – csupán annyit, hogy olyasmiről van itt szó, mint amikor mások tökéletességről (megigazulásról) beszélnek, hivatkoznak. De a könyvben olvasunk a tökéletességre vonatkozó nézetről.

Nekem személy szerint azért is többet mond ez a megközelítés, mert logikus (a Bibliából olvasható), tartalmas, örök (mint Isten), és nem viszonylagos (hiszen Isten a mérce).

Végezetül egy megjegyzés a magyar átistenülés szóval kapcsolatban. Az idegen nyelvekből (pl. a latin deificatio, a görög theosis szó) történő magyar fordításokban olykor a megistenülés szó szerepel. Máshol is leírtam, megismétlem, hogy szerintem ez nem szerencsés. A nyelv eszköz, lehet jól és kevésbé jól is használni. Ha egy ilyen fontos dologhoz, mint az élet célja, nem éppen a legjobb fogalommal közelítünk, akkor a eredmény sem lesz a legjobb. Ahol már írtam erről a problémáról, ott is az igekötő használat szemléltetésével támasztottam alá gondolatomat. Csak egy példa: ugye senki sem érzi azonosnak azt, ha valaki megázik vagy átázik. Folytassuk a tökéletesedés felé vezető utunkat már azzal is, hogy jól használjuk legalább az átistenülés szót.

Budapest, 2004. május

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unio  *  Communio *  Communicatio

Egység  *  Közösség *  Kapcsolatteremtés

© zöld-S Studio

Készült: 2001. június 30.                                                   *                                                  Frissítés: 2017. április 1.