zöld-S Studio

Főoldal    Bemutatkozás    Kiadványok    Szolgáltatás

Műszaki fejlesztés  PEGMI  Környezetvédelem    Hírek    Hírlevél    Kapcsolat


 

 


 

„Kezdetben volt az IGE…”

Húsvét és a húsvéti evangélium a bizánci keresztény egyházban

Összeállította: Verdes Sándor

2., bővített kiadás
                  (Az első kiadás éve: 1999.)

     ISBN 978-615-80701-5-7

MELLÉKLETTEL is.

(     (2., bővített kiadás, MELLÉKLETTEL: ISBN 978-615-80701-6-4

 

Nagy öröm, hogy egyszerű kis kiadványunkat újra nyomdába kell küldenünk, a rejtett, rejtőzködő tartalékok is elfogytak. Úgy gondoljuk, hogy az összeállítás legalább egy rendeltetését jól betöltötte, betölti: megkönnyíti a csodálatos húsvéti ünnepünkön a vasárnapi evangélium felolvasását (több nyelven). A jelenlegi, ismételt kiadásnál csak ezt a területet egészítettük ki további nyelvek bevonásával a táblázatban.

A felhasználhatóság (felolvasás különböző nyelven) megkönnyítésére a középen található táblázatos részt MELLÉKLETKÉNT elkészítettük nagyobb méretben is. (A könyvből.)

Borítók     
Ajánlás IDE ...     ...E rövid, de tartalmas könyvecske gondolatai fontos segítséget nyújtanak a bizánci hagyomány húsvétról való felfogásának megértésben. A könyv elején inkább a bizánci kereszténységgel ismerkedő ember a célközönség, a végén viszont a bizánci keresztények is egyértelmű felvilágosítást kapnak legfőbb feladatukat illetően. Sok embert megszólít tehát a könyv, ami miatt valóban szükség van egy újabb kiadásra, miután az első ’rejtett tartalékai’ is elfogytak. Az új kiadás pedig még több fordítást tartalmaz, amelyek közül kiemelendő a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház új magyar nyelvű fordítása, de mellette akár a roma nyelv két szövegváltozata is. ... ...IDE 
A második kiadás elé ... A felhasználhatóság (felolvasás különböző nyelven) megkönnyítésére a középen található táblázatos részt MELLÉKLETKÉNT elkészítettük nagyobb méretben is.
S hogy ez a felvezetés ne legyen annyira ‚száraz’, álljon itt két saját élmény. ...
Előszó  
Bevezetés  
A Húsvét ünneplése a keleti (bizánci szertartású) keresztényeknél

A Te feltámadásodat Krisztus Üdvözítőnk angyalok éneklik…

Éneklik, hirdetik a Mennyben és a földön. Mindenütt, mindenki és minden. Ezt teszi az összeállítás, a alábbi néhány gondolat is.

A bevezető idézet a húsvéti feltámadási szertartás egyik éneke, imája. Idézhetnénk akár az egész szertartást, de ugyanígy a vasárnapi liturgiát is, hiszen az is a Húsvét, a húsvéti események ünneplése hétről hétre. A Keleti Egyház minden vasárnap Krisztus feltámadását ünnepli. (Ugye, a szláv nyelvekben a vasárnap elnevezése maga a feltámadás szó?!) Tudatosítani kell(ene) a dolgainkat, fel kell fedeznünk az értékeket, és megtaláljuk az örömöt a szertartásainkban. Vagy örömeink kapnak más jelentést, ha megtesszük a tudatosítást.  ...

másik részlet

 

Gondolatok a Prológus kapcsán

Nem saját gondolatok közreadásáról van szó, hanem szakavatottak értékes mondanivalójának csoportosítását találja az érdeklődő olvasó. (A források az irodalomjegyzékben megtalálhatók). Egykét, főleg hazai teológus gondolataiból idézünk.

A szentírási könyvekre is érvényesek azok a törvények, amelyek szerint az ember kifejezi gondolatait. Mindenki már meglévő szókincset és kifejezési formákat használ. [GF, p. 14]

Isten emberré lett – az ember átistenül ... A fenti cím akár a keleti keresztény lelkiség programjának öszszegző megfogalmazása is lehet. Igyekszik egyrészről emlékeztetni illetve bemutatni, hogy Isten elküldte egyszülött Fiát, aki olyanná lett mint mi, a bűnt kivéve; másrészről segíteni próbál az embereknek a földi program megvalósításában, vagyis abban, hogy a nekünk adott Modellt követve közelítsünk Istenhez, váljunk istenivé. Idegen szavakkal kifejezve: elérni a teózis, a divinizáció, az átistenülés minél magasabb fokát.
A nyelv – a Lélek eszköze – játékosságával is segít a dolgok megértésében, elsajátításában. (De vigyázzunk: a gonosz léleknek is adva van e lehetőség – a nyelv –, és fel is használja igaztalan céljainak elérésére.) ...    
...IDE   ...IDE

Kiemelendő a lábjegyzet is ebből a fejezetből
--
 

A húsvét vasárnapi evangélium 15 nyelven A korábbi kiadásban 11 fordítás szerepelt. "Az új kiadás pedig még több fordítást tartalmaz, amelyek közül kiemelendő a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház új magyar nyelvű fordítása, de mellette akár a roma nyelv két szövegváltozata is.", olvassuk az AJÁNLÁSBAN is.

MOST 15 fordítás található. Másik példa: ..IDE 

 

 

A Prológus különböző nyelveken

 

Magyar 1

Magyar 2

Magyar 3

Görög

Ószláv

Latin

Román

Szlovák

Olasz

Francia 1

Francia 2

Német 1

Német-Magyar

Német 2

Angol 1

Angol 2

Lovári

Orosz

Szlovák

Cseh

Irodalom

     
      
 
MELLÉKLET

A MELLÉKLET célja, hogy megkönnyítse a HÚSVÉTI EVANGÉLIUM felolvasását.
A könyv belső táblázatos része (a római-számos oldalak) nagyobb (A4 közeli) méretben jelenik meg nagyobb (21 és 17 pontos) betűméretekkel.

A borítók
(kicsit még alakul)

        

Az ajánlásból

A könyv kiadását illetően még egy gyakorlati szempontot fontos megemlíteni, ami leginkább a görögkatolikus papságnak lesz komoly segítségére. A könyvecske ugyanis rendelkezik egy melléklettel, ami ezúttal nagyobb méretben tartalmazza a Prológus verseit, így húsvét vasárnapján megkönnyíti a pap felolvasását, aki ’kedvére’ válogathat a sok nyelv közül. Igen, ez sem elhanyagolható probléma, mivel sokszor jelentett gondot, hogy templomaink ’könyvtárában’ (vagyis a sekrestyében) nem léteznek erre a célra díszes kötésű, más nyelven íródott Evangéliumos könyvek (kivéve néhány parókiát, ahol esetleg 1-1 ószláv és/vagy román nyelvű könyv őrzi még a régmúlt emlékeit), így a húsvéti – többnyelvű – evangéliumolvasásra a papnak külön kell(ett) készülnie. Ez a kérdéskör mostantól a múlté, mert a könyv melléklete jól áthidalja ezt a problémát.

 

A melléklet KÜLÖN NEM (lesz) kapható.

A bolti árak:

  •  Kezdetben ...            1360 Ft (áfával)
  •  Kezdetben ...
     MELLÉKLETTEL    2980 Ft (áfával).

A 2021.március 19-ig rendelőknek a szokásos rendelésnél NAGYOBB KEDVEZMÉNYT adunk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mystat

 


 

 

Unio  *  Communio *  Communicatio

Egység  *  Közösség *  Kapcsolatteremtés

© zöld-S Studio

Készült: 2001. június 30.                                                   *                                                  Frissítés: 2021. március 13.