zöld-S Studio

Főoldal    Bemutatkozás    Kiadványok    Szolgáltatás

Műszaki fejlesztés  PEGMI  Környezetvédelem    Hírek    Hírlevél    Visszajelzés


 

IKON-NAPTÁR 2006                 
                    (Szokásos)

                                Új:  Asztali     és mini     
                                változat

 

Az ikonok az ózdi görög katolikus templomból valók. 

Az ózdi görög katolikus templom 2000-ben készült el. 

Tervezője Bodonyi Csaba DLA, Széchenyi- és Ybl-díjas építész, címzetes egyetemi tanár.

A templom freskóit Grigore Popescu festette. A világhírű bukaresti festő munkái Románián kívül fellehetők még Franciaországban, Olaszországban, Svájcban, továbbá Áthoszon, Tesszalonikiben, Regensburgban, Nürnbergben. Az ő alkotása az a Szent András ikon, amelyet II. János Pál pápa bukaresti látogatásakor kapott ajándékba Teoktiszt pátriákától.

A templom belső felületének 1/3 részén (kb. 300 m2) készültek el az ikonok. A szentélyben az Isten megtestesüléséhez, emberré válásához kapcsolódó ikonok láthatók. Kiemelkedő  helyen szerepel Mária a gyermek Jézussal, alatta az ószövetségi igazak: Noé, Izsák, Jákob, Júda, Boáz, Obed, Jessze, Manassze. Itt található Damaszkuszi Szent János és Énekszerző Szent József, akik a legszebb himnuszokat írták a megtestesülésről. Az ablakmélyedésben ószövetségi személyek – Ábrahám, Melkizedek, Mózes és Áron – képei kaptak helyet.

A boltozaton Krisztus mennybemenetele és a pünkösd látható. A mellette futó köríven a Messiásról jövendölő ószövetségi próféták Zakariás, Habakuk, Ezekiel, Jeremiás, Izajás, Dániel, Salamon, Gedeon valamint a szent istenősök Joákim és Anna látszik.

Középen helyezkedik el az utolsó vacsora szokatlan ábrázolása, melyen Krisztus áldoztatja az apostolokat. Itt találjuk még a megtestesüléshez kapcsolódó ószövetségi előképeket: Mózes az égi csipkebokor előtt és a három babiloni ifjú a tüzes kemencében.

Az alsó sorban trónon ülő Krisztus, mint örök főpap jelenik meg körülvéve a nagy egyházatyákkal és más szentekkel: Aranyszájú Szent János, Alexandreai Szent Athanáz és Cirill, Antiochiai Szent Ignác, Szent Kelemen pápa, Teológus (Nazianzi) Szent Gergely, Szíriai Szent Efrém, Dallamszerzô Szent Romanosz, Szent Lőrinc fődiákonus.

Nagy Szent Bazil, Krétai Szent András, Dialógus Szent Gergely pápa, Szent Szilveszter pápa, Palamasz Szent Gergely, Szent Jakab, az Úr testvére, Szent Hieroteosz, a magyarok első püspöke, Csodatevő Szent (magyar) Mózes. A szentélybe vezető boltívet az Apostolok Cselekedeteiből ismert hét diakónus alakja díszíti.

 

Fénykép: Dobrik Rezső

              

Az alábbi három szkennelt képen az arany tónus jobban látszik.

                

A továbbiakban felismerhetőbb formában láthatók az egyes hónapokhoz tartozó lapok.

 

IKONOK

1. Szent Bazil liturgiája

2. Aranyszájú Szent János

3. Szűz Mária és Erzsébet találkozása

4. Proszfora

5. Menybemenetel

6. Pünkösd

7. Szent Athanáz

8. Főpap Jézus Krisztus

9. Az égő csipkebokor

10. Izajás próféta

11. Damaszkuszi Szent János

12. Jézus Emmánuel

 

                   

                   

Ha az alábbi kicsi képre rákattintunk,
 
feltárúl egy naptár-oldal részletes arculata, felépítése. 

A hagyományos, a 12 hónapos naptár bolti ára a tavalyihoz (2005) képest változatlan:
        1 500,- Ft, (25 % áfával.)

 

 


 

 

 

 

 

 

Unio  *  Communio *  Communicatio

Egység  *  Közösség *  Kapcsolatteremtés

© zöld-S Studio

Készült: 2001. június 30.                                                   *                                                  Frissítés: 2017. április 1.